JIMA Copper

JIMA Copper

Nhà cung cấp xác nhận star star star star star star
 • Lòng tin
  niêm phong
 • xác minh
  nhà cung cấp
 • tín dụng
  kiểm tra
 • khả năng cung cấp
  thẩm định, lượng định, đánh giá
từ: Thông tin bắt buộc
Đến:
 • JIMA Annie (JIMA Copper) Lân đăng nhập cuôi : 1 giờ 35 từ phút cách đây
Môn học:
Chủ thể của bạn phải có từ 10-255 ký tự!
Material Alloy Temper :
Quantity:
kgs
Size :
Application :
Tin nhắn:
Thông điệp của bạn phải trong khoảng từ 20-3.000 nhân vật!
Điện thoại:
Giá   Thanh toán 
Ví dụ: 10.000/máy tính
Thông số kỹ thuật   Thông tin công ty   cung cấp Time